TH EN
TM-P SERIES
TM-60L
“นวัตกรรมล่าสุดจากฮิตาชิ ถูกออกแบบมาเพื่อให้เสียงการทำงานที่เงียบ แรงดันน้ำคงที่ เหมาะสาหรับบ้านในเขตเมือง”