TH EN
DT-P SERIES
DT-P300XS (SJ)
ลึกแค่ไหนก็ไร้กังวล มั่นใจได้ด้วยระบบแรงดูดอัตโนมัติ ที่สามารถปรับได้ตามความลึกของน้ำบาดาลเหมาะสำหรับดูดน้ำลึกตั้งแต่ 12 เมตร ขึ้นไป
DT-P300XS (PJ)
ลึกแค่ไหนก็ไร้กังวล มั่นใจได้ด้วยระบบแรงดูดอัตโนมัติ ที่สามารถปรับได้ตามความลึกของน้ำบาดาลเหมาะสำหรับดูดน้ำลึกตั้งแต่ 12 เมตร ขึ้นไป