TH EN
WT-P SERIES
WT-P400XS
สะดวกสบาย ใช้งานง่ายทุกรูปแบบ ด้วยระบบอัตโนมัติ ให้คุณมั่นใจในทุกการใช้งาน ด้วยสวิตช์อัตโนมัติ ที่ทำงานตามจังหวะเปิด-ปิดของก๊อกน้ำ เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไป
WT-P350XS
สะดวกสบาย ใช้งานง่ายทุกรูปแบบ ด้วยระบบอัตโนมัติ ให้คุณมั่นใจในทุกการใช้งาน ด้วยสวิตช์อัตโนมัติ ที่ทำงานตามจังหวะเปิด-ปิดของก๊อกน้ำ เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไป
WT-P300XS
สะดวกสบาย ใช้งานง่ายทุกรูปแบบ ด้วยระบบอัตโนมัติ ให้คุณมั่นใจในทุกการใช้งาน ด้วยสวิตช์อัตโนมัติ ที่ทำงานตามจังหวะเปิด-ปิดของก๊อกน้ำ เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไป
WT-P250XS
สะดวกสบาย ใช้งานง่ายทุกรูปแบบ ด้วยระบบอัตโนมัติ ให้คุณมั่นใจในทุกการใช้งาน ด้วยสวิตช์อัตโนมัติ ที่ทำงานตามจังหวะเปิด-ปิดของก๊อกน้ำ เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไป
WT-P200XS
สะดวกสบาย ใช้งานง่ายทุกรูปแบบ ด้วยระบบอัตโนมัติ ให้คุณมั่นใจในทุกการใช้งาน ด้วยสวิตช์อัตโนมัติ ที่ทำงานตามจังหวะเปิด-ปิดของก๊อกน้ำ เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไป
WT-P150XS
สะดวกสบาย ใช้งานง่ายทุกรูปแบบ ด้วยระบบอัตโนมัติ ให้คุณมั่นใจในทุกการใช้งาน ด้วยสวิตช์อัตโนมัติ ที่ทำงานตามจังหวะเปิด-ปิดของก๊อกน้ำ เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไป
WT-P100XS
สะดวกสบาย ใช้งานง่ายทุกรูปแบบ ด้วยระบบอัตโนมัติ ให้คุณมั่นใจในทุกการใช้งาน ด้วยสวิตช์อัตโนมัติ ที่ทำงานตามจังหวะเปิด-ปิดของก๊อกน้ำ เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไป