TH EN
WM-P (INVERTER)
WM-P250XV
เทคโนโลยีเหนือชั้น แรงจัด เงียบจริง ประหยัดไฟยิ่งกว่า ปั๊มน้ำอัตโนมัติ ระบบอินเวอร์เตอร์ อัจฉริยะด้วยขีดความสามารถที่ปรับเปลี่ยนรอบหมุนของมอเตอร์ได้ตามลักษณะการใช้งาน เพื่อสายน้ำที่สม่ำเสมอ แม้ขณะเปิดน้ำหลายจุดพร้อมๆ กัน ให้คุณมั่นใจกับการทำงานที่เต็มประสิทธิภาพ พร้อมประหยัดไฟได้อย่างคุ้มค่า
WM-P400XV
เทคโนโลยีเหนือชั้น แรงจัด เงียบจริง ประหยัดไฟยิ่งกว่า ปั๊มน้ำอัตโนมัติ ระบบอินเวอร์เตอร์ อัจฉริยะด้วยขีดความสามารถที่ปรับเปลี่ยนรอบหมุนของมอเตอร์ได้ตามลักษณะการใช้งาน เพื่อสายน้ำที่สม่ำเสมอ แม้ขณะเปิดน้ำหลายจุดพร้อมๆ กัน ให้คุณมั่นใจกับการทำงานที่เต็มประสิทธิภาพ พร้อมประหยัดไฟได้อย่างคุ้มค่า
WM-P750XV
เทคโนโลยีเหนือชั้น แรงจัด เงียบจริง ประหยัดไฟยิ่งกว่า ปั๊มน้ำอัตโนมัติ ระบบอินเวอร์เตอร์ อัจฉริยะด้วยขีดความสามารถที่ปรับเปลี่ยนรอบหมุนของมอเตอร์ได้ตามลักษณะการใช้งาน เพื่อสายน้ำที่สม่ำเสมอ แม้ขณะเปิดน้ำหลายจุดพร้อมๆ กัน ให้คุณมั่นใจกับการทำงานที่เต็มประสิทธิภาพ พร้อมประหยัดไฟได้อย่างคุ้มค่า